Wymiana paczki

Wymiany i zwroty

Warunki reklamacji i zwrotów w przypadku produktów nowych

Zachęcamy do przemyślanych zakupów. Poniżej informacje dotyczące zwrotów i reklamacji oraz kosztów wysyłek z tego tytułu. Jeśli w treści poniższego Regulaminu używa się sformułowania Sprzedawca – oznacza to PSB Mrówka w Nasielsku WIN-BUD sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 67/69, 05-190 Nasielsk KRS 0000847057, NIP 5311478456, REGON 01629992000000.

Zwroty

Przed dokonaniem zwrotów prosimy o kontakt ze sprzedawcą, nie jest to konieczne, ale usprawni przepływ informacji między nami. Informację o tym jak się z nami kontaktować znajdziesz poniżej.

Jako Klient, masz możliwość odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu. Przeczytaj więcej w warunkach odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. Zwrotu można dokonać również w sytuacji towarów używanych, powystawowych, poprezentacyjnych, przecenionych i objętych promocją.

Czas na przekazanie informacji o zwrocie to 14 dni (liczone od dnia następującego po otrzymaniu przesyłki przez zamawiającego). Na wypełnienie formularza zwrotu przysługuje kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o informację o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, albo przez formularz kontaktowy Allegro (jeśli oferta wystawiona jest na Allegro.pl, itp.). Można też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do każdej oferty, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku produktów o większych gabarytach i wymagających transportu na palecie lub specjalnego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, co ułatwi i usprawni cały proces zwrotu lub reklamacji.

Jeżeli przez czas użytkowania produktu przez Klienta, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, nastąpi zmniejszenie wartości zakupionego produktu, w sytuacji chęci odstąpienia od umowy, możemy skorzystać z prawa do obniżenia wartości zwrotu o wielkość, która zmniejszyła wartość tego produktu.

Poniżej przykładowy wzór formularza do wypełnienia w przypadku odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy, udostępnia też Allegro (w przypadku ofert wystawianych na Allegro), przy każdej ofercie.

Formularz odstąpienia od umowy – przykładowy wzór

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat (nazwa, pełny adres, numer telefonu, e-mail, inne dane przedsiębiorcy)

…………………………………………………………………………………………………………

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży, następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy

…………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………

– Data

…………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi

Jako Klient, masz prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji (jeśli nie minął okres gwarancyjny) i rękojmi (z tytułu wad produktu). W żaden sposób, gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza bądź nie powoduje zawieszenia uprawnień wynikających z rękojmi, a przysługujących Tobie, jako kupującemu.

Okres gwarancyjny wynosi z reguły 2 lata, chyba że producent w dostarczonej karcie gwarancyjnej inaczej określi okres gwarancyjny. Informacje o długości okresu gwarancyjnego dołączymy do każdej z ofert.

W przypadku rękojmi są to 2 lata od wydania przedmiotu. Podstawą do reklamacji z tytułu rękojmi są przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku reklamacji uznanej za zasadną, jako Klient masz prawo do:

- naprawy,

- wymiany,

- obniżki ceny,

- odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna i uniemożliwia normalne korzystanie z przedmiotu.

W przypadku pierwszej, zasadnej reklamacji zamiast propozycji odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu, możemy tą rzecz naprawić lub wymienić.

W sytuacji reklamacji

Sprzęt wysyłany w celu naprawy gwarancyjnej należy wysyłać w opakowaniu zabezpieczającym produkt przed uszkodzeniem. Dobrze jeśli będzie to opakowanie oryginalne, ale nie jest to wymagane. W celu potwierdzenia dokonaniu zakupu, do zwrotu należy dostarczyć dokument, który nie pozostawia wątpliwości, co do zakupu i identyfikacji produktu oraz dokonanej płatności za produkt, a także oznaczenia, że został zakupiony w naszym sklepie. Przykładem takiego dokumentu może być: potwierdzenie transakcji z konta bankowego lub elektronicznego konta bankowego, kopia powiadomienia/wiadomości e-mail o dokonanym zakupie lub płatności. albo też paragon czy faktura.

Składanie reklamacji

Do wysyłanego sprzętu prosimy o dołączenie opisu usterki i danych kontaktowych: imię, nazwisko, nr telefonu, wraz z adresem zwrotnym, numerem zamówienia/oferty z Allegro.pl (jeśli dotyczy sprzedaży na Allegro) w raz z datą zakupu oraz nazwą produktu. Wskazane jest określenie jakiego działania oczekujesz: naprawa sprzętu, wymiana na nowy, itp. W niektórych sytuacjach nie będzie możliwa wymiana sprzętu, np. jeśli skończą się zapasy produktu, bądź producent zaprzestał produkcji danego sprzętu. W takiej sytuacji, jeśli reklamacja została uznana, zwracana jest pełna kwota transakcji.

Dodatkowo, jeśli będzie to możliwe, w sytuacji jeśli stwierdzono uszkodzenie paczki w transporcie, prosimy o dołączanie do reklamacji zdjęć przesyłki oraz protokołu sporządzonego w obecności kuriera, ponieważ dążymy do tego, żeby wszystkie nasze przesyłki miały zapewniony bezpieczny transport, a nasz Klient był zawsze zadowolony z dostarczonego produktu.

Reklamację można wysyłać:

- przez formularz kontaktowy na stronie Allegro.pl (w przypadku ofert wystawionych na Allegro)

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepmrowkanasielsk.pl

- e-mailem: sklep@mrowkanasielsk.pl

- pisemnie, pod adresem:

PSB Mrówka w Nasielsku WIN-BUD sp. z o.o. sp. k., aukcje Allegro, e-sklep

ul. Warszawska 67/69, 05-190 Nasielsk

W razie dodatkowych pytań, można do nas zadzwonić:

pod numer 512 007 109, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

REKLAMACJA - przykładowy wzór

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres

Informuję, że zakupiony w dniu …… produkt jest wadliwy. Wada polega na …… i została stwierdzona w dniu …… .

W załączeniu dowód zakupu/zdjęcia/inne.

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać …… .

Koszty wysyłki

Jako kupujący pokrywasz koszty wysyłki w sytuacji:

- zakupu towaru, zgodnie z podanym cennikiem na stronie z produktem

- odstąpienia od umowy i zwrotu towaru - w pełnej wysokości, nie zwracamy dodatkowych kosztów (np. różnicy między kosztami wysyłki)

- wysyłki reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi - jeśli reklamacja nie zostanie uznana, w pełnej wysokości

- Jeśli reklamacja zostanie uznana w przypadku wysyłki reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi - zwracamy koszty przesyłki w pełnej wysokości lub w wysokości najtańszej dostępnej przesyłki jeśli taką opcję wybrał klient (np. promocja SMART, promocja u przewoźnika lub firmy kurierskiej).

- zwrot pieniędzy następuje bez zbędnej zwłoki, taką metodą, jaką została uregulowana płatność za dokonane zakupy, w przypadku zwrotów oraz po uznaniu zasadności reklamacji, we wszystkich przypadkach zgodnie z terminami ustawowymi, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia od Kupującego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania przedmiotu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania. Terminy realizacji przelewu środków realizowane przez banki czy operatora PayU są różne i od nas niezależne, najlepiej sprawdzić je w regulaminach poszczególnych instytucji lub konkretnych usług.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (nie dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, ani dokonania zwrotu zakupionych produktów, ale oczywiście możesz korzystać z przysługującego Tobie prawa do reklamacji produktów z tytułu rękojmi.

Jako Konsument, możesz uzyskać informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur w siedzibie miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz na stronach internetowych wspomnianych podmiotów.

Więcej informacji w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajduje się poniżej w dalszej części Regulaminu pod nazwą: Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Warunki reklamacji i zwrotów produkty używane

Zachęcamy do przemyślanych zakupów. Poniżej informacje dotyczące zwrotów i reklamacji oraz kosztów wysyłek z tego tytułu.


Zwroty

Przed dokonaniem zwrotów prosimy o kontakt ze sprzedawcą, nie jest to konieczne, ale usprawni przepływ informacji między nami. Informację o tym jak się z nami kontaktować znajdziesz poniżej.

Masz możliwość odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu. Przeczytaj więcej w warunkach odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. Zwrotu można dokonać również w sytuacji towarów używanych, powystawowych, poprezentacyjnych, przecenionych i objętych promocją.

Czas na przekazanie informacji o zwrocie to 14 dni (liczone od dnia następującego po otrzymaniu przesyłki przez zamawiającego). Na wypełnienie formularza zwrotu przysługuje kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o informację o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, albo przez formularz kontaktowy Allegro – jeśli dotyczy oferty sprzedaży na Allegro itp.). Można też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do każdej oferty, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku produktów o większych gabarytach i wymagających transportu na palecie lub specjalnego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, co ułatwi i usprawni cały proces zwrotu lub reklamacji.

Jeżeli przez czas użytkowania produktu przez Klienta, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, nastąpi zmniejszenie wartości zakupionego produktu, w sytuacji chęci odstąpienia od umowy, możemy skorzystać z prawa do obniżenia wartości zwrotu o wielkość, która zmniejszyła wartość tego produktu.

Poniżej przykładowy wzór formularza do wypełnienia w przypadku odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy, udostępnia też Allegro, przy każdej ofercie wystawionej na Allegro.pl.

Formularz odstąpienia od umowy – przykładowy wzór

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat (nazwa, pełny adres, numer telefonu, e-mail, inne dane przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………………………………

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży, następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy

………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………

– Data

………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

Reklamacje z tytułu rękojmi

Okres rękojmi to 2 lata od wydania produktu. Podstawą do reklamacji z tytułu rękojmi są przepisy kodeksu cywilnego.

W sytuacji reklamacji.

Sprzęt wysyłany w celu naprawy gwarancyjnej należy wysyłać w opakowaniu zabezpieczającym produkt przed uszkodzeniem. Dobrze jeśli będzie to opakowanie oryginalne, ale nie jest to wymagane. W celu potwierdzenia dokonaniu zakupu, do zwrotu należy dostarczyć dokument, który nie pozostawia wątpliwości, co do zakupu i identyfikacji produktu oraz dokonanej płatności za produkt, a także oznaczenia, że został zakupiony w naszym sklepie. Przykładem takiego dokumentu może być: potwierdzenie transakcji z konta bankowego lub elektronicznego konta bankowego, kopia powiadomienia/wiadomości e-mail o dokonanym zakupie lub płatności. albo też paragon czy faktura.

Jako sprzedawca, nie odpowiadamy za wady używanej rzeczy, które powstały w wyniku normalnej eksploatacji (czyli związanej z dotychczasowym czasem użytkowania rzeczy) i deklarujemy, że sprzęt jest sprawny i gotowy do użytkowania. Stan wystawianego przedmiotu widoczny jest na załączonych zdjęciach, dodatkowo produkt scharakteryzowany jest w formie opisu. Możemy przesłać więcej zdjęć na życzenie Klienta. Proponujemy, jeśli produkt jest znacznej wartości, przed zakupem dokonać oględzin na miejscu lub skontaktować się z nami telefonicznie, bądź za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego.

W sytuacji związanych z koniecznością pierwszego uruchomienia sprzętu (jeśli tego wymaga), w szczególności jeśli są to maszyny specjalistyczne/przemysłowe, pomocą może służyć serwis lub inny podmiot. Informacje na ten temat zawiera oferta. Szczegółowe dane można uzyskać też od sprzedawcy przed, w trakcie lub po zakupie.

W przypadku reklamacji uznanej za zasadną, jako klient masz prawo do:

- naprawy,

- wymiany,

- obniżki ceny,

- odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna i uniemożliwia normalne korzystanie z przedmiotu.

W przypadku pierwszej, zasadnej reklamacji zamiast propozycji odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu, możemy tą rzecz naprawić lub wymienić.

Składanie reklamacji

Do wysyłanego sprzętu prosimy o dołączenie opisu usterki i danych kontaktowych: imię, nazwisko, nr telefonu, wraz z adresem zwrotnym, numerem zamówienia/oferty z Allegro.pl (jeśli dotyczy ofert sprzedaży wystawianych na Allegro.pl) w raz z datą zakupu oraz nazwą produktu. Wskazane jest określenie jakiego działania oczekujesz: naprawa sprzętu, wymiana na nowy, itp. W niektórych sytuacjach nie będzie możliwa wymiana sprzętu, np. jeśli skończą się zapasy produktu, bądź producent zaprzestał produkcji danego sprzętu. W takiej sytuacji, jeśli reklamacja została uznana, zwracana jest pełna kwota transakcji.

Dodatkowo, jeśli będzie to możliwe, w sytuacji stwierdzenia uszkodzenia paczki w transporcie, prosimy o dołączanie do reklamacji zdjęć przesyłki oraz protokołu sporządzonego w obecności kuriera, ponieważ dążymy do tego, żeby wszystkie nasze przesyłki miały zapewniony bezpieczny transport, a nasz Klient był zawsze zadowolony z dostarczonego produktu.

Reklamację można wysyłać:

- przez formularz kontaktowy na stronie Allegro.pl (w przypadku ofert sprzedaży wystawianych na Allegro.pl)

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepmrowkanasielsk.pl

- e-mailem: sklep@mrowkanasielsk.pl

- pisemnie, pod adresem:

PSB Mrówka w Nasielsku WIN-BUD sp. z o.o. sp. k., aukcje Allegro, e-sklep

ul. Warszawska 67/69, 05-190 Nasielsk

W razie dodatkowych pytań, można do nas zadzwonić:

pod numer 512 007 109, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

REKLAMACJA - przykładowy wzór

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres

Informuję, że zakupiony w dniu …… produkt jest wadliwy. Wada polega na …… i została stwierdzona w dniu …… .

W załączeniu dowód zakupu/zdjęcia/inne.

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać …… .

Koszty wysyłki

Jako kupujący pokrywasz koszty wysyłki w sytuacji:- zakupu towaru, zgodnie z podanym cennikiem na stronie z produktem

- odstąpienia od umowy i zwrotu towaru - w pełnej wysokości, nie zwracamy dodatkowych kosztów (np. różnicy między kosztami wysyłki)

- wysyłki reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi - jeśli reklamacja nie zostanie uznana, w pełnej wysokości

- Jeśli reklamacja zostanie uznana w przypadku wysyłki reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi - zwracamy koszty przesyłki w pełnej wysokości lub w wysokości najtańszej dostępnej przesyłki jeśli taką opcję wybrał klient (np. promocja SMART, promocja u przewoźnika lub kuriera).

Zwrot pieniędzy następuje bez zbędnej zwłoki, taką metodą, jaką została uregulowana płatność za dokonane zakupy, w przypadku zwrotów oraz po uznaniu zasadności reklamacji, we wszystkich przypadkach zgodnie z terminami ustawowymi, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia od Kupującego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania przedmiotu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania. Terminy realizacji przelewu środków realizowane przez banki czy operatora PayU są różne i od nas niezależne, najlepiej sprawdzić je w regulaminach poszczególnych instytucji lub konkretnych usług.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (nie dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, ani dokonania zwrotu zakupionych produktów, ale oczywiście możesz korzystać z przysługującego Tobie prawa do reklamacji produktów z tytułu rękojmi.

Jako Konsument, możesz uzyskać informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur w siedzibie miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz na stronach internetowych wspomnianych podmiotów.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

W zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jako Konsument możesz:

- zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy kupna-sprzedaży

- uzyskać bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów (np. Federacji Konsumentów, pod numerem 800 007 007) w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą

- skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów stanowionych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Konsument może złożyć skargę np. posługując się unijną platformą ODR, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku Klienta, który zamawia u nas wybrane produkty, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranym podmiotom trzecim, np. producentom przedmiotów zakupionych przez Klienta, pośrednikom, dostawcom i dystrybutorom oraz innym podmiotom, które są niezbędne w procesie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

W szczególności ma to zastosowanie w przypadku tzw. dropshippingu, czyli przeniesieniu procesu wysyłki towaru ze Sprzedawcy na Dostawcę. Dropshipping charakteryzuje się tym, że Sprzedawca sklepu internetowego zbiera zamówienia i przesyła je do Dostawcy, Producenta lub Dystrybutora lub innego podmiotu, który realizuje wysyłkę towaru bezpośrednio do Klienta.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Klientem, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W każdym przypadku Klient ma prawo do:

 1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 4. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie sklepu internetowego oraz dostępny jest przy każdej ofercie sprzedaży na Allegro.pl.

Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://sklepmrowkanasielsk.pl/content/7-wymiana-i-zwroty, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze sklepem, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Więcej szczegółów w regulaminie sklepu pod adresem: https://sklepmrowkanasielsk.pl/content/3-regulamin-sklepu.