Zaprawy budowlane

Jedną z najpopularniejszych mieszanek stosowanych na budowie jest zaprawa budowlana. W jej skład wchodzą kruszywa mineralne poddane wypaleniu oraz dodatki uszlachetniające. Zaprawy budowlane sprawdzają się podczas wznoszenia ścian, zarówno z pustaków ceramicznych, jak i z bloczków komórkowych. Ważną grupę produktów stanowią także plasyfikatory do zapraw, które mają za zadanie m.in. poprawę parametrów elastyczności i urabialności mieszanki. Plasyfikatory do betonu umożliwiają także zmniejszenie ilości dodawanej wody, co sprawia, że mieszanka cechuje się zwiększoną trwałością i większą odpornością. 

Aktywne filtry